Linnainmaan suunnan raitiotiesiltojen asemakaavoitus alkaa

Taysin alueelta idän suuntaan Linnainmaalle suunnitteilla olevan Tampereen raitiotien jatkeen siltaosuuksien asemakaavan valmistelu aloitetaan. Alasjärven eteläpuolista, valtatien 12 eli Teiskontien sillalla ylittävää aluetta sekä valtatien 9 ylittävän sillan aluetta koskevan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa on nähtävillä 16.2.–9.3.2023, minä aikana voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon.

Havainnekuva valtatie 9:n yli suunniteltavasta raitiotiesillasta, taustalla Linnainmaan Prisma. Kuva Ramboll / Tampereen kaupunki.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavaprosessia, sen tavoitteita ja osallistumismahdollisuuksia. Kaupungin verkkosivulla on myös esittelyvideo.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset Linnainmaan raitiotielinjan ja sen Teiskontien ja valtatien 9 ylittävien siltojen rakentamiselle kaupunkikuva, maisema-, virkistys- ja luontoarvot sekä kestävä vesitalous huomioiden. Alasjärven eteläosa on virkistysaluetta, jossa sijaitsee uimaranta. Suunnittelualueen länsirajalla kulkee merkittävä vesireitti (Rahjukoskenoja), joka tulisi säilyttää avoimena tai palauttaa avoimeksi. Sen välitön lähiympäristö tulisi myös säilyttää rakentamattomana ja kasvipeitteisenä. Viinikanojan valuma-alueella hulevesivirtaamia on rajoitettava sekä Iidesjärven ja Alasjärven tilaa parannettava. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Kaksiosaisen kaava-alueen väliin on suunnitteilla raitiotievarikko, johon varaudutaan omana asemakaavanaan. Taysin alueesta kohti Alasjärveä tulevan raitiotieosuuden suunnittelu on osa laajempaa asuinalueen asemakaavamuutosta, joka on myös valmisteilla nykyisen golfkentän kohdalla.

Suunnittelu perustuu raitiotien seudullisten jatkolinjojen ratavarauksiin sekä yleiskaavaan, jossa on merkitty raitiotien linjaus sekä pyöräilyn pääreitti ja virkistysalueita. Siltaratkaisut päätettiin Tampereen kaupunginhallituksessa 19.4.2022 Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien hankesuunnittelun väliraportin yhteydessä.

Linkki aineistoon kuulutuksen kautta

tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt 

Lue myös: