Tampereen seudun joukkoliikenne murroksessa – Myös Nysselle uudistettu brändi

Tampereen seudun joukkoliikenne murroksessa – Myös Nysselle uudistettu brändi

Tampereen seudun joukkoliikenne ottaa kevään aikana vähitellen käyttöön uuden Nysse-brändin. Vaikka joukkoliikenteen brändillä on pitkät perinteet, ensimmäistä kertaa sen brändiä mietittiin pintaa syvemmältä: miten matkustajat kokevat sen omassa elämässään, miltä joukkoliikenne näyttää kaupunkikuvassa ja miten se opastaa matkustajaa selkeästi läpi joukkoliikenteen käytön.

”Uudistuva ja moderni kaupunki tarvitsee joukkoliikenteen brändin, joka henkii uudistumishalua ja nykypäivää. Olemme uusineet lippu- ja maksujärjestelmää ja uudistamme parhaillaan linjastoa raitiotien tuloa silmällä pitäen. Kun ratikka pian on käytössä, joukkoliikenne ei tarkoita enää vain busseja, vaan yhä monimuotoisempia liikkumismuotoja: liityntäpysäköintiä, kaupunkipyöriä jne. Uudistettu Nysse-brändi joustaa uusien liikkumismuotojen tullessa vanhojen rinnalle”, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita toteaa.

Seutulaiset saivat vaikuttaa suunnitteluun

Seutulaisia osallistettiin brändityöhön keräämällä viime kesän aikana mielipiteitä Tampereen seudun joukkoliikenteestä ennen ja nyt, sekä testaamalla muun muassa ilmeluonnoksia sekä sähköisesti että kasvokkain. Vastauksia saatiin yli 3000, ja yleisön mielipide olikin tärkein suunnittelutyötä konkreettisesti ohjannut arvo.

Palautteissa tärkeäksi koettiin, että joukkoliikenteestä välittyy omaleimainen paikallisuus ja tamperelaisuus. Selkeyden ja tunnistettavuuden eri liikennevälineiden välillä toivottiin vahvistuvan ja ilmeeseen kaivattiin modernisointia. Yleisen mielipiteen mukaan Nysselle nyt luotu uusi värimaailma koettiin läheiseksi, tunnistettavaksi ja sopivaksi Tampereen seudun kaupunkikuvaan.

Uuden Nysse-brändin toivotaan selkeyttävän joukkoliikenteen ja TKL:n eroa

Jo käytössä oleva brändinimi Nysse halutaan myös tuoda aiempaa selkeämmin esiin. Nysse-nimen käytön lisäämisen toivotaan selkeyttävän eroa Tampereen seudun joukkoliikenteen ja TKL:n (Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos) välillä, jotka vieläkin usein sekoitetaan toisiinsa.

Tampereen seudun joukkoliikenteen toiminta käynnistyi vuonna 2006, kun Tampereella siirryttiin tilaaja-tuottaja -malliin. Nysse-nimi otettiin käyttöön vuonna 2016.

Suunnittelun tulokset näkyviin kevään aikana

Kevään aikana uudet logot ja värit päivittyvät pikku hiljaa niin bussien pintoihin, pysäkeille kuin printti- ja digimateriaaleihinkin.

”Nysse-brändin uudistamisessa ei ole kyse vain logon ja värien päivittämisessä. Ilmeessä on huomioitu myös helppolukuisuus sekä käytettävyys eri materiaaleissa”, viestintäsuunnittelija Hanne Tamminen kertoo.

Nyssen kumppanina brändiuudistuksessa oli Booming Strategies & Marketing, joka on erikoistunut asiakaslähtöisiin ja osallistaviin brändistrategioiden suunnitteluun ja toteutukseen.

”Nysse on niin tärkeä osa kaupunkikuvaa, että sen tulee henkiä paikallisuutta, mutta olla myös rohkea ja katsoa tulevaisuuteen. Niin koko tämä kaupunki tekee”, sanoo Boomingin toimitusjohtaja Karoliina Lehtonen.

Tampereen seudun joukkoliikenne
Tampereen kaupunki toimii EU:n palvelusopimusasetuksen sekä kansallisen joukkoliikennelain mukaisena toimivaltaisena viranomaisena Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella. Joukkoliikenneyksikkö on osa Tampereen kaupunkiympäristön palvelualuetta, ja päättävänä elimenä toimii Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Alkuperäinen tiedote: http://joukkoliikenne.tampere.fi/cms/module-templates/joukkoliikenne-murroksessa-myos-nyssen-brandi-uudistuu.html