Tuore tutkimus: Tampereen Ratikka on entistä suositumpi

Tuore tutkimus: Tampereen Ratikka on entistä suositumpi

Tampereen Raitiotie Oy on selvittänyt Tampereen asukkaiden mielipiteitä ja suhtautumista raitiotiehen Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksella. Jo kolmannen kerran toteutetun tutkimuksen mukaan myönteisesti Ratikkaan suhtautuvien määrä on kasvanut jopa 10 prosenttiyksikköä viime vuoden keväästä.

Ratikan suosio on edelleen kasvussa

IROResearchin toteuttama Tampereen Ratikan kuluttajatutkimus on seurantatutkimus huhtikuussa 2019 tehdylle tutkimukselle. Tutkimuksen mukaan erittäin myönteisesti Tampereen Ratikkaan suhtautuvien osuus on noussut 5 prosenttiyksikköä vuoden 2019 tutkimukseen verrattuna. Yhteensä joko erittäin myönteisesti tai jonkin verran myönteisesti Tampereen Ratikkaan suhtautuvia on 72 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin huhtikuussa 2019. Vastaajista vain 14 prosenttia suhtautuu Ratikkaan jonkin verran tai erittäin kielteisesti, mikä on 8 prosenttiyksikköä edellisvuoden tutkimusta vähemmän.

Yleisimpiä perusteluja myönteiselle suhtautumiselle Ratikkaan on, että se helpottaa liikkumista ja liikennettä, vähentää ruuhkia ja sujuvoittaa liikennettä, sekä vähentää bussien ja henkilöautojen määrää keskustassa. Myös ympäristöystävällisyys ja positiivinen vaikutus Tampereen mielikuvaan on mainittu myönteisiksi syiksi.

– Tutkimustulokset osoittavat, että kaupunkilaisten hyväksyntä Ratikkaa kohtaa kasvaa rakentamisen edistymisen ja viimeistellyn kaupunkikuvan syntymisen myötä. Tinkimättömällä tekemisellä pidämme huolta siitä, että saamme erinomaisen raitiotiejärjestelmän tamperelaisten käytettäväksi, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö tiivistää.

Tietoisuus Tampereen Ratikasta on kasvanut

Omasta mielestään riittävästi Tampereen Ratikasta tietävien osuus on noussut 70 prosenttiin kevään 2019 tutkimuksen 63 prosentista. Vastaajista myös 42 prosenttia kokee, ettei tarvitse lisätietoa Ratikasta. Enemmän tietoa kaivataan vastaajien keskuudessa bussireittien muutoksista (18 prosenttia) sekä käyttöönoton aikataulusta (16 prosenttia).

Kiinnostus Ratikkaa kohtaan on myös hyvällä tasolla: keväällä 2019 Ratikan vaunun muotoiluun tai sisätiloihin oli tutustunut 73 prosenttia vastaajista, ja tämän syksyn tutkimuksessa jo 79 prosenttia. Jopa 82 prosenttia syksyn 2020 tutkimukseen vastanneista on joko täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Tampereelle tuleva vaunu sopii kaupungin katukuvaan.

Vastaajista 39 prosenttia uskoo, että Tampereen Ratikka tulee lisäämään heidän julkisen liikenteen käyttöään, kun keväällä 2019 tämä luku oli 34 prosenttia. Vastaajat uskovat käyttävänsä Ratikkaa päivittäin selvästi enemmän matkoihin opiskelupaikalle ja kotoa keskustaan kuin viime tutkimuksessa. Myös arvio Ratikan päivittäisestä käyttämisestä työmatkoihin ja lyhyisiin matkoihin kaupungin sisällä on hieman kasvussa. Tutkimuksen mukaan niiden osuus, jotka uskovat käyttävänsä Tampereen Ratikkaa vähintään viikoittain, on vähentynyt 5 prosenttiyksikköä viime tutkimukseen verrattuna.

– Tamperelaiset ovat saaneet viime vuoden huhtikuun jälkeen merkittävästi enemmän tietoa Ratikan vaikutuksista omaan liikkumiseensa ja osaavat nyt arvioida paremmin omaa Ratikan käyttöään tulevaisuudessa. Tämä näkyy siinä, että ihmiset eivät välttämättä käytä Ratikkaa viikoittain, mutta arvioivat Ratikan kuitenkin lisäävän yleisesti omaa julkisen liikenteen käyttöään, Sirviö selventää.

Kaupunkilaisten toiveet ovat toteutumassa

Vastaajien yleisimpiä toiveita ja odotuksia raitiolinjalle ovat muun muassa yhteinen lippu bussiin ja raitiovaunuun, valmistuminen aikataulussa, helppo pääsy vaunuun ja vaunusta ulos, esteettömyys ja matalalattiavaunut sekä Ratikan vähäpäästöisyys ja hiljainen kulku. Myös aikataulut ja vaihtoyhteydet koetaan tärkeiksi: 62 prosenttia vastaajista kokee, että linja-autojen ja Ratikan hyvät vaihtoyhteydet vaikuttavat joko merkittävästi tai jonkin verran Ratikan käyttöön.

Nyt kaupunkilaisten toiveet ovat toteutumassa. Tamperelaisten kanssa yhdessä suunnitellut matalalattiaiset vaunut ovat esteettömiä, vähäpäästöisiä ja ne tarjoavat tasaisen matkustuskokemuksen. Lisäksi Ratikka tulee olemaan osa Nyssen tuoteperhettä, ja Ratikassa voi siis matkustaa Nyssen lipuilla. Raitiotielinjan rakentaminen on edennyt aikataulussa ja vaunujen testiajot ovat edenneet suunnitellusti. Ratikan avoin koeliikenne alkaa huhtikuussa 2021.

Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksen toteutti IROResearch Oy syys-lokakuussa 2020 Tampereen Raitiotie Oy:n toimeksiannosta. Kohderyhmä oli 15-75-vuotiaat Tampereen asukkaat. Tutkimuksen otoskoko oli 500 vastaajaa ja se kiintiöitiin asuinpaikan, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Tiedot kerättiin tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla 10.9.-5.10.2020 IROResearch Oy:n omassa puhelinhaastattelukeskuksessa. Ensimmäinen Tampereen Ratikan kuluttajatutkimus tehtiin vuonna 2017.

Tutustu Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksen yhteenvetoon:

Tampereen Ratikka seuranta – Kuluttajatutkimus 2020 – Yhteenveto

Lisätietoja:
Pekka Sirviö
Toimitusjohtaja
Tampereen Raitiotie Oy
puh. 040 334 5798
pekka.sirvio@tampereenraitiotie.fi

Lue myös:

Tuoretta tutkimustietoa: Tampereen Ratikan suosio kasvaa