KHO on myöntänyt Tampereen kaupungille luvan Näsisaaren rakentamiseen

Tampereen kaupunki tiedottaa: Tampereen kaupunki alkaa valmistella Näsisaaren täyttöä, kun korkein hallinto-oikeus on 16.12.2021 ratkaissut täyttölupaa koskevan valituksen. Työn aloittaminen on mahdollista viipymättä, kun siihen liittyvät valmistelut on tehty, arviolta helmikuussa 2022.

Havainnekuva: Tampereen kaupunki/ Sitowise Oy

– Lupaehtoihin tuli joitakin tarkennuksia, joihin luonnollisestikin perehdymme huolellisesti. Tärkeintä kuitenkin on, että varsinainen saaritäyttö pääsee alkamaan eikä asia viivästytä raitiotien rakentamista, toteaa kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Näsisaari rakennetaan Näsijärveen Vaitinaron liittymän ja Pölkkylänniemen väliselle vesialueelle ja liitetään silloilla maa-alueisiin. Saaren ja rannan väliin tulee kanava. Ensimmäisen vaiheen täytölle rakennetaan raitiotie. Myöhemmin täyttöä on tarkoitus laajentaa siten, että saarelle voidaan rakentaa Hiedanrantaan liittyvä asuinalue.

Lisätietoja:

Johtaja Mikko Nurminen
Tampereen kaupunki
puh. 040 801 2665

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen
Tampereen kaupunki
puh. 040 506 8600

Teksti: Anna-Leea Hyry, Tampereen kaupunki
Alkuperäinen tiedote: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/12/16122021_2.html

KHOn päätös: https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/muitapaatoksia/1639476439363.html

Lue myös:

https://www.tampereenratikka.fi/tuore-tutkimus-tampereen-ratikka-on-huippusuosittu-jopa-yli-80-prosenttia-tamperelaisista-suhtautuu-ratikkaan-myonteisesti/