Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien suunnittelu etenee 

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien alustavia katusuunnitelmaluonnoksia on muokattu lokakuun karttakyselyssä ja yleisötilaisuuksissa saadun palautteen jälkeen. Tämänhetkiset suunnitelmat ja vaikutustenarvioinnit ovat nyt tutustuttavissa hankesivuilla. Tämänhetkisestä luonnosmateriaalista on pyydetty lausunnot sidosryhmiltä 18. tammikuuta mennessä. Seuraavaksi hankesuunnitelmassa laaditaan kustannusarviot ja vertaillaan hankevaihtoehtoja keskenään. Raitiotien hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2023. Sen jälkeen Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät ryhdytäänkö raitiotien toteutussuunnitteluun. 

Kyselyn ja yleisötilaisuuksien palautteen pohjalta suunnitelmiin on kehitetty muun muassa jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä pysäkeille, selvitetty tarkemmin liittymäjärjestelyjen toimivuuksia ja parannettu pyöräliikenteen järjestelyjä.  

Suunnittelun jatkotoimet 

Seuraavaksi hankesuunnitelmassa laaditaan arviot raitiotien investointi- ja liikennöintikustannuksista sekä täydennetään vaikutustenarviointeja mm. kiinteistö- ja kuntataloudellisten vaikutusten osalta. Hankesuunnitelman hankevaihtoehtojen hyötyjä arvioidaan ja vertaillaan suhteessa kustannuksiin. Arvioitavana on kaksi raitiotievaihtoehtoa, joista ensimmäisessä (VE1) raitiotie liikennöi välillä SuuppaLinnainmaa vuonna 2030. Toisessa vaihtoehdossa (VE2) raitiotie toteutetaan vaiheittain: ensivaiheessa vuonna 2030 ratikan liikennöintivälinä on PartolaLinnainmaa ja toisessa vaiheessa vuonna 2050 on rakennettu jatke Partolasta Suupalle. Vertailuvaihtoehtona (VE0+) on nykyisen kaltainen bussilinjasto, joka ottaa huomioon maankäytön kasvun. 

Hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2023 

Hankesuunnitelman loppuraportti valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä. Hankesuunnitelma sisältää muun muassa alustavat katusuunnitelmaluonnokset sekä vaikutusarvioinnin kustannusarvioineen. Huhtikuussa 2023 Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Mahdollisen toteutussuunnittelun aikana loppuvuodesta 2023-syksyyn 2024 laaditaan varsinaiset katusuunnitelmaehdotukset, jolloin on edelleen mahdollisuus osallistua raitiotien suunnitteluun.  

Lue lisää: