Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien päivitetyt suunnitelmat

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien hankesuunnitelman ohjausryhmä pyytää sidosryhmiltä lausuntoa hankesuunnitelman alustavista katusuunnitelmaluonnoksista ja vaikutusarvioinneista 19.12.2022–18.1.2023.

Tampereen ja Pirkkalan valtuustot hyväksyivät loka-marraskuussa 2020 raitiotien ratavarausten sijainnit raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella. Loppuvuodesta 2021 aloitettiin raitiotien hankesuunnitelman tekeminen Pirkkalan kuntakeskuksesta Suupalta raitiotielinjan 1 Sorin aukion nykyiselle päätepysäkille sekä Tays Keskussairaalalta Kaupin kampuksen nykyiseltä päätepysäkiltä Linnainmaan päätepysäkille Koilliskeskukseen.

Hankesuunnittelun tavoitteena on tuottaa tekninen suunnitelma, kattava vaikutusten arviointi ja vaihtoehtovertailu. Lisäksi päätöksentekoaineistoon tuotetaan kustannusarviot ja hyötykustannuslaskelmat alkuvuodesta 2023. Suunnittelua on tehty MAL-sopimuksen mukaisesti.

Lausuntopyyntöaineisto

Linnanmaan suunta

Pirkkalan suunta

Kysymykset lausuntopyyntöaineistosta

Lausunnoissa pyydetään vastaamaan mm. seuraavista näkökulmista:

  1. Mitä mieltä olette lausuttavana olevista raitiotien alustavista katusuunnitelmaluonnoksista?
  2. Mitä mieltä olette vaikutusarvioinneista ja niiden kattavuudesta?
  3. Evästykset Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien jatkosuunnitteluun?
  4. Mitä yhteistyömahdollisuuksia näette omalta osaltanne Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien jatkosuunnitteluun liittyen?

Hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2023

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien hankesuunnitelman loppuraportti valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä. Hankesuunnitelman vaikutusarviointien ja kannattavuustarkasteluiden perusteella Tampereen ja Pirkkalan valtuustoilla on mahdollisuus päättää mahdollisesta raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Tampereen kaupunginhallitus ja Pirkkalan kunnanhallitus ovat huhtikuussa 2022 asettaneet tavoiteaikatauluksi, että Pirkkala-Linnainmaa raitiotien toteutussuunnittelu käynnistyy vuoden 2023 aikana ja viimeistään lokakuussa 2024 on mahdollista suunnitteluvalmiuden puolesta päättää raitiotien rakentamisesta.

Hankesuunnitelmasta on julkaistu viisi mediatiedotetta ja uutiskirjettä. Suunnittelun aikana sidosryhmille ja muille osallisille on järjestetty seuraavia mahdollisuuksia tutustua suunnitelmiin ja antaa palautetta niistä:

  • kaikille avoimet työpajat Pirkkalan ratahaaralla 6.4.2022 ja Linnainmaan ratahaaralla 11.4.2022.
  • alustavat katusuunnitelmaluonnokset esitelty Tampereen yhdyskuntalautakunnalle 27.9.2022 ja Pirkkalan yhdyskuntalautakunnalle 28.9.2022 ajankohtaisissa asioissa ja tämän jälkeen suunnitelmat ovat olleet esillä hankkeen verkkosivuilla.
  • yleisötilaisuudet Linnainmaan ratahaaralla 3.10.2022 ja Pirkkalan ratahaaralla 11.10.2022
  • karttakysely netissä 3.-16.10.2022

Suunnitelma-aineistot, tilaisuuksien muistiot ja karttakyselyn yhteenvetoraportti on julkaistu hankesuunnitelman verkkosivuilla tampereenratikka.fi/suunnittelu/pirkkala-linnainmaa/. Niihin on koottu suunnittelun aikana saatua palautetta.

Suunnittelun yhteydessä on esitelty myös raitiotiehen läheisesti liittyviä maankäyttösuunnitelmia. Muun muassa Alasjärven länsipuolella tehtiin keväällä 2022 maankäytön vaihtoehtotarkastelu ja Tampereen kaupunginhallitus päätti kesäkuussa vaihtoehtojen yhdistelmästä, jonka pohjalta on laadittu alustavat katusuunnitelmaluonnokset.


Lausuntopyyntökirje