Anna palautetta tarkennetuista raitiotiesuunnitelmista Lielahdesta Ylöjärvelle

Raitiotien yleissuunnitelmaa Ylöjärven suuntaan on tarkennettu ja siitä on avattu palautekysely. Erityisesti on täsmennetty raitiotieradan risteämistä rautatien ja kantatien kanssa sekä Lielahden varikon ja Teivon raitiotiepysäkin suunnitelmia.

Karttakyselyssä voi tarkastella raitiotien suunnitelmaluonnoksia ja sen lähialueiden tulevia maankäyttösuunnitelmia. Raitiotiesuunnitelmista voi antaa kartalle paikannettua vapaamuotoista palautetta. Lisäksi kysytään näkemystä Ylöjärven Räikän raitiotiepysäkin sijainnista ja Lielahden raitiotiepysäkkien määrästä. Kysely on avoinna 21.4.-8.5.2022.


Tarkentavan yleissuunnitelman väliraportissa vertailtiin raitiotien ylitys- ja alitusvaihtoehtoja kantatien ja pääradan kanssa. Tampereen ja Ylöjärven kaupunginhallitukset päättivät helmikuussa, että raitiotie ylittää rautatien ja Vaasantien sekä kuntarajalla että Soppeenmäessä.


Hankkeen verkkosivuilta löytyy karttakyselylinkin lisäksi tarkentavan yleissuunnitelman väliraportti ja tarkennetut suunnitelmakartat. Sivuilla voi tilata myös hankkeen uutiskirjeen, jolloin saa sähköpostitse tietoa hankkeen etenemisestä, hankesivujen päivityksistä ja myös karttakyselyn tuloksista.


Kyselyssä saatu palaute huomioidaan suunnittelussa ja suunnitelmista pyydetään kesällä lausunnot sidosryhmiltä.


Yleissuunnitelman tarkennus valmistuu vuoden 2022 lopussa. Sen tulokset palvelevat Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnittelua. Yleissuunnitelma ei ole sitova eikä tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen.


Raitiotien rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ei ole päätetty. Alustavana aikatauluarviona on, että Lielahti-Ylöjärvi-raitiotien radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Sitä ennen tulisi tehdä jatkosuunnittelua.

Lue lisää Raitiotien suunnittelusta Lielhaden Ylöjärvelle verkkosivuiltamme
tampereenratikka.fi/suunnittelu/lielahti-ylojarvi/

Suora linkki kyselyyn
https://new.maptionnaire.com/q/38oxb9lsf8d9

Lisätietoja:

Tampereen Raitiotie Oy
Kehityspäällikkö
Ville-Mikael Tuominen
puhelin +358 50 343 0700
sähköposti etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Ylöjärven kaupunki
Ts. kehityspäällikkö
Essi Jokinen
Puhelin +358 44 486 3124
sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Lue myös: