Lielahti-Ylöjärvi tarkentava yleissuunnitelma

Lielahti-Ylöjärvi -raitiotien tarkentava yleissuunnitelma on jatkoa Tampereen raitiotien seudulliselle yleissuunnitelmalle. Työ on luonteeltaan tekninen suunnitelma, joka täydentää ja tarkentaa seudullista yleissuunnitelmaa. Suunnitelma ei tähtää raitiotien välittömään rakentamiseen, vaan antaa valmiudet asemakaavoitukseen, sekä liikenne- ja katuverkon, viherympäristön ja kunnallistekniikan suunnitteluun, jotta raitiotien rakentaminen olisi myöhemmin mahdollista.

Tarkentavassa yleissuunnitelmassa tarkennettiin raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa määriteltyjä pysäkkien sijaintia ja radan sijaintia katutilassa, sekä ratkaistiin seudullisessa yleissuunnitelmassa auki jääneitä asioita mm. raitiotien risteämistavasta Vaasantien ja pääradan kanssa.

Yleissuunnitelman tarkennus ei tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen. Alustavana aikatauluarviona on, että Hiedanranta-Leijapuisto-ratahaaran radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Sitä ennen tulisi tehdä jatkosuunnittelua. Alustavasti arvio on, että hankesuunnittelu voisi ajoittua vuosille 2025–2026 ja toteutussuunnittelu vuosille 2027–2028.

Esitysaineisto

Yleissuunnitelman liitteet

Asemakaavapiirrustukset

Poikkileikkaukset

Muut suunnitelmapiirrustukset

Design Manual

Vaikutusarviointi

Teivon liittymän liikennevalojen yleissuunnitelma

Raitiotien meluselvitys

Väliraportit

Tarkentavaa yleissuunnittelua on esitelty kaupunginhallituksille 14.2.2022 (Tampere ja Ylöjärvi), 29.8.2022 (Ylöjärvi) ja 5.9.2022 (Tampere). Helmikuun 2022 kokouksissa päätettiin raitiotien risteämisistä pääradan ja kantatien kanssa. Elo- ja syyskuun kokouksissa päätettiin pysäkkien sijainnista ja keskeisistä raitiotien linjauksista.

Ratikka Ryydynpohjassa, Turvesuonkatu länteen

Lielahti-Ylöjärvi

Tampereen raitiotien laajentamisesta Tampereen Hiedanrannasta Ylöjärven Leijapuistoon on tehty tarkentava yleissuunnitelma.

Takaisin Lielahti-Ylöjärvi suunnittelusivulle