Taidetta raiteilla -julkisen taiteen seminaari/ ART ON TRACKS Seminar

Taidetta raiteilla -julkisen taiteen seminaari/ ART ON TRACKS Seminar

Aika/ Date: 21. 3. 2019 klo 10-18/ 10 a.m – 6 p.m
Paikka/ Place: Työväenmuseo Werstas, Auditorio/ Labor Museum Werstas, Auditorium (Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere, Finland, sijainti kartalla/location on map)

Kansainvälinen Taidetta raiteilla -seminaari tuo esiin julkisen taiteen toteutumista erilaisissa raideliikenteen ympäristöissä: miten taidetta on toteutettu Tukholman Tunnelbanassa tai Bybanessa Bergenissä? Seminaari on suunnattu laajalle kohdeyleisölle taiteilijoista julkisen taiteen moninaisiin toimijoihin; kaavoittajista raitiohankkeiden suunnittelijoihin sekä moninaisiin yhteistyötahoihin.

The International Art on Tracks Seminar highlights the implementation of public art in different railway environments: how art has been implemented in Stockholm’s Tunnelbana or in Bybanen in Bergen? The seminar is targeted at a broad audience from artists to public art actors; from tramway planners to various collaborators.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 15.3./ Explore the program and register for the event by March 15th. >>