Tampereen kaupunki ja Raitiotieallianssi tiedottavat: Tampereen kaupunki parantaa liikenneturvallisuutta Kalevassa – uudet liikenne- ja varoitusvalot käyttöön Taysin alueella sekä Rieväkadun ja Sarvijaakonkadun liittymässä

Raitiotieallianssi on Tampereen kaupungin tilaamana uusinut ja lisännyt loppusyksyn aikana liikennevaloja ja varoitusvaloja raitiotien varrelle Taysin alueella Lääkärintiellä sekä Kalevassa Sarvijaakonkadun ja Rieväkadun liittymäalueella. Valomuutokset on tehty alueiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uudet liikennevalot on tavoitteena ottaa käyttöön viikolla 2 (10.1. 2022 alkaen).

Sarvijaakonkadun ja Rieväkadun alueella on sekä vilkasta ajoneuvo- että jalankulkuliikennettä. Raitioliikenteen käynnistyttyä alueella on ollut vaaratilanteita, ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi alueelle oli syytä toteuttaa kattava liikennevalo-ohjaus. Taysin alueella puolestaan raitiotien ylityspaikan on todettu vaativan lisävaloja jalankulkijoille ja pyöräilijöille, liikennejärjestelmän suunnitteluyksikön päällikkö Ari Vandell Tampereen kaupungilta toteaa.

Sarvijaakonkadun ja Rieväkadun liittymään uusi liikennevalojärjestelmä

Rieväkadun ja Sarvijaakonkadun liittymäalueella on rakennettu kokonaan uutta liikennevalojärjestelmää alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja liikenteen selkiyttämiseksi. Uudet liikennevalot on samoin tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta. Opastimia on lisätty kaikille kulkumuodoille eli jalankulkuun ja pyöräilyyn, autoliikenteelle sekä raitioliikenteelle. Valoja on asennettu kaikkiin risteyksen suuntiin ja risteysalueelle tulee yhteensä 20 uutta opastinta 12 uuteen valopylvääseen. Liikennevalojen johdotukset on aloitettu joulukuussa. Raitiotieallianssi tekee asennustöiden lisäksi keväällä vielä alueen pintatyöt kuten kiveykset ja asfaltoinnit. Töistä aiheutuu joitakin liikennejärjestelyjä, ja liikennettä ohjataan tarvittaessa liikenteenohjauksella. Nykyiset varoitusvalo-opastimet puretaan pois, kun uusi liikennevalo-ohjaus otetaan käyttöön.

Taysin alueelle varoitusvalot jalankululle ja pyöräilylle raitiotien ylityskohdalle

Taysin alueelle Lääkärintien ns. kumiylikäytävän kohdalle asennetaan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varten raitiotien varoitusvalot.

Taysin alueella on ollut tarvetta herättää varsinkin pyöräilijöiden huomiota samasta suunnasta eli lännestä lähestyvän Ratikkaliikenteen osalta. Siksi raitiotien ylityspaikalle asennetaan ns. varova-valot, Ari Vandell kertoo.

Varova-valo poikkeaa normaalista jalankulun liikennevalosta seuraavasti:

  • Kun Ratikkaa ei ole lähettyvillä, valo on pimeänä.
  • Ratikan lähestyessä valo alkaa vilkuttaa punaista ja silloin on pysähdyttävä odottamaan.
  • Valo vaihtuu punaiseksi kun Ratikka on kohdalla ja silloin ei raitiotietä missään tapauksessa saa ylittää
  • Ratikan ohitettua ylityspaikan tai suojatien, valo vilkuttaa hetken, kunnes se sammuu ja ylitys Ratikan osalta on turvallista. Sekaliikennekaduilla on aina varmistuttava myös siitä, että ylitys on autoliikenteen puolesta turvallista.


Näitä varoitusvaloja asennetaan Lääkärintien ylityskohdan molemmin puolin. Ratikalle tai autoliikenteelle ei Taysin alueella ole lisätty opastimia.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki, liikennejärjestelmän suunnitteluyksikön päällikkö
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518

Raitiotieallianssi
Raitiotien teknisten järjestelmien tekniikkalajivastaava
Tero Heino
puhelin 040 8665 138

Ota Ratikkakaupungin liikennesäännöt haltuun: