Tampereen Raitiotie Oy, NRC Finland Oy ja YIT Suomi Oy solmivat allianssisopimuksen Tampereen raitiotien kunnossapidosta

Tampereen Raitiotie Oy, NRC Finland Oy ja YIT Suomi Oy solmivat allianssisopimuksen Tampereen raitiotien kunnossapidosta

Tampereen Raitiotie Oy, NRC Finland Oy ja YIT Suomi Oy ovat allekirjoittaneet Tampereen raitiotien kunnossapitoallianssisopimuksen 12.2.2019. Kyseessä on rakentamisen allianssisopimuksen optio.

Kuvassa vasemmalta oikealle NRC Finland Oy:n operatiivinen johtaja Jouni Kekäle, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö sekä YIT:n divisioonan johtaja Jarkko Salmenoja.

Kunnossapitoallianssin sopimuskausi on 12.2.2019–31.5.2029, joka jakautuu toukokuun lopussa 2022 päättyvään kehitysvaiheeseen ja sen jälkeen erikseen tilattaviin kaksivuotisiin kunnossapitojaksoihin.

– Olemme iloisia saadessamme jatkaa yhteistyötä tuttujen palveluntuottajien kanssa ja toteuttaessamme tätä ainutlaatuista raitiotiekunnossapidon allianssisopimusta, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö toteaa.

Sopimuksen tavoitebudjetti on noin 21,8 miljoonaa euroa, josta kehitysvaiheen osuus on noin 4,6 miljoonaa euroa. Sekä NRC Finland Oy:n että YIT Suomi Oy:n osuus sopimuksesta on 50 prosenttia.

– Tämä sopimus on erinomainen jatko suunnittelu- ja rakentamispalvelut kattavalle allianssisopimukselle, jonka kautta palvelumme laajenevat raitiotieinfran elinkaaren kaikille osa-alueille. Sopimus toimii meille erinomaisena referenssinä vastaavissa kohteissa myös muissa Pohjoismaissa, toteaa NRC Finland Oy:n operatiivinen johtaja Jouni Kekäle.

– Raitiotiekunnossapidon allianssisopimus on ainoa laatuaan Suomessa. On todella hienoa toimia edelläkävijänä. Hankinta-aika on myös pitkä eli se kantaa hienosti yli suhdanteiden, toteaa Antti Korhonen, yksikön johtaja YIT:ltä.

Kunnossapitoallianssin tehtävänä on huolehtia kunnossapidosta raitiotien osan 1 (keskusta-Hervanta-Tays) rakentamisvaiheen ja kaupallisen koeliikenteen aikana sekä liikennöinnin käynnistyttyä vuonna 2021. Mikäli osan 2 (keskusta-Lentävänniemi) rakentamispäätös tehdään, se tullaan yhdistämään sopimuksen piiriin samoilla periaatteilla. Raitiotien normaalin kunnossapidon lisäksi sopimukseen sisältyy raitiotien talvikunnossapito, sähkönsyöttöasemien ja varikon piha-alueiden kunnossapito sekä kunnossapidon päivystystoiminta.

Allianssimallin perusidean mukaisesti osapuolet sitoutuvat tavoitteiden ohella jakamaan keskenään kaikki toiminnan riskit ja hyödyt. Olennaista on toiminnan vaikutusten jatkuva seuranta, palvelutuotannon asiakaslähtöinen kehittäminen ja tiedon avoin jakaminen kaikkien osapuolten kesken.

Kunnossapidon organisaatio muodostetaan kehitysvaiheessa

Kunnossapitoallianssin kehitysvaihe alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy, kun ensimmäinen kunnossapitojakso alkaa tai viimeistään 31.5.2022. Kehitysvaiheen aikana muodostetaan kunnossapidon organisaatio ja laaditaan projektisuunnitelma ensimmäiselle kunnossapitojaksolle.

Kehitysvaiheessa määritetään myös allianssin sitova tavoitekustannus, avaintulosalueet ja niiden mittarit. Lisäksi kehitysvaiheen aikana määritetään kunnossapitotasot, rajapinnat eri sidosryhmiin sekä hankitaan kunnossapidon raportointijärjestelmä. Myös mm. turvallisuus- ja koulutussuunnitelmat, kustannusrakenteen määrittäminen sekä johtamisjärjestelmän ja viestinnän suunnittelu kuuluvat kehitysvaiheen tehtäviin.

Kehitysvaihe jatkuu vuonna 2021 alkavan liikennöinnin jälkeen noin vuoden, jotta liikennöinnin vaikutuksista saadaan kaikki tarvittava tieto ennen varsinaisten erikseen tilattavien kunnossapitojaksojen toteutusta. Kunnossapitojaksojen pituus on kerrallaan enintään kaksi vuotta.

Vuonna 2019 Kunnossapitoallianssi huolehtii tilaajalle jo luovutettujen rakenteiden kunnossapidosta sekä tekee talvikunnossapitotestejä kuten esimerkiksi sekaliikennekaistojen ja pysäkkien aurausta. Ensimmäisen raitiovaunun saapuessa vuonna 2020 kunnossapitotoimintaa laajennetaan, koska vaunun ja infran testiajot alkavat valmiilla raitiotieosuuksilla.

Tarvittava kunnossapitokalusto hankitaan kehitysvaiheen aikana laadittavan hankintasuunnitelman mukaan. Pääasiassa kunnossapitokaluston hankkii Tampereen Raitiotie Oy.

Lisätietoa:
Pekka Sirviö
Toimitusjohtaja
Tampereen Raitiotie Oy
puh. 040 334 5798
pekka.sirvio@tampereenraitiotie.fi

Markus Keisala
Ratapäällikkö
Tampereen Raitiotie Oy
puh. 040 334 7824
markus.keisala@tampereenraitiotie.fi