Tampereen Ratikan viheralueita kehitetään pölyttäjäystävällisemmiksi

Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen kaupunki kehittävät yhdessä Tampereen Ratikan lähialueiden viheralueita ja niiden hoitoa. Tampereen Ratikan varikolla sekä nurmiratojen ja sepeliratojen reuna-alueilla testataan kesäkaudella 2023 pölyttäjäystävällisempää hoitoa.

Tampereen Ratikka Sammonkadulla
Nurmirataa Sammonkadulla Tampereen Kalevassa. Kuva: Pasi Tiitola/ Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen Ratikan lähialueiden viheralueiden kehittämistä tehdään Tampereen kaupungin LUMO-ohjelman pohjalta. LUMO eli luonnon monimuotoisuusohjelmaan on koottu Tampereen kaupungin toimet luontokadon ehkäisemiseksi vuoteen 2030 mennessä. LUMO-ohjelma tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kasvavassa kaupungissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa myös suojelualueiden ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä.  

– Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on meille tärkeää. Kokoonnumme säännöllisesti Tampereen kaupungin ja Tampereen Ratikan kunnossapitoallianssin kanssa pohtimaan erilaisia tapoja alueidemme kehittämiseksi pölyttäjäystävällisemmiksi. Useita toimenpiteitä on jo tehty ja uusia on jatkuvasti suunnitteilla, Tampereen Raitiotie Oy:n projekti-insinööri Ilkka Mustaniemi kertoo.

Toimenpiteitä pörriäisen pelastamiseksi 

Tampereen Ratikan viheralueita hoidetaan tänä kesänä entistä pölyttäjäystävällisemmin keinoin. Ensisijaisena keinona on muuttaa hoitotapaa. Hoitotavan muutoksella seurataan viheralueiden luonnollista muutosta ja sinne luonnostaan leviävää biodiversiteettiä. Lisäksi viheralueille on paikoin kylvetty kukkaniittyä.

Tampereen Ratikan nurmiradalle on kylvetty rakentamisvaiheessa ja kevätkunnostuksien yhteydessä nurmikkoheinälajeja, jotka kasvavat noin 20 cm pitkiksi. Nurmiradoille on levinnyt ympäristöstä myös muita kasvikunnan lajeja. Harkinnassa on myös matalien kukkivien kasvien kuten valkoapilan kylväminen radan reuna-alueille.

Nurmiratojen reunoilla viherkaistan annetaan ennen leikkausta kasvaa tavallista pidemmäksi, noin 15-20 cm pituisiksi. Aiemmin alueet pyrittiin leikkaamaan 5 cm pituuteen, nyt reunat leikataan 10 cm:iin. Pidemmäksi jätetyllä nurmella pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia pölyttäjäystävällisten kasvien kukinnalle. Tällä hoitomuutoksella seurataan myös vaikutusta viheralueiden hellejaksoista selviytymiseen.

Varsinaisella ratikan liikennöintialueella eli nurmiratojen keskellä, jossa raiteet kulkevat, nurmirata leikataan lyhyeksi vanhaan tapaan, jotta pitkä heinä ei aiheuta haittaa liikenteelle.

Tampereen Ratikan niitty
Kuva: Jere Lehtinen

Sepeliradan reuna-alueille mm. Hervannan valtaväylälle on rakentamisen yhteydessä kylvetty tienvarsi- ja niittyseoksia. Reuna-alueiden niittoajankohtaa siirretään aiemmista kesistä poiketen pidemmälle loppukesään tai alkusyksyyn, jolloin kaikki kukkivat kasvit ovat kukkineet.

Tampereen Ratikan varikon ja sitä ympäröivät nurmialueet jätetään kesällä myös paikoin pidemmälle kasvulle.

Lisätiedot:

Ilkka Mustaniemi
Tampereen Raitiotie Oy
Projekti-insinööri
puh. 041 730 3904
ilkka.mustaniemi@tampereenraitiotie.fi

Jyrki Lehtimäki
Tampereen kaupunki
Ympäristösuunnittelija
puh. 044 423 5405
jyrki.lehtimaki@tampere.fi

Lue myös: