Nysse tiedottaa: Asiakastyytyväisyys kasvanut edelleen

Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse seuraa säännöllisesti asiakkaidensa tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen.  Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla (tammi-kesäkuu) yleisarvosana Nysse-alueen ratikkalinjoille oli 4,4. Ratikkaliikenteessä parhaimman tuloksen saivat kuljettajat, pysäkkien kunto ja turvallisuudentunne (4,7).

Tampereen Ratikka Hämeensillalla
Tampereen Ratikka Hämeensillalla. Kuva: Wille Nyyssönen/Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse seuraa säännöllisesti asiakkaidensa tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen.  Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla (tammi-kesäkuu) yleisarvosana Nysse-alueen ratikkalinjoille oli 4,4, bussilinjoille 4,1 ja ratikan liityntäbussilinjoille 4,3. 

Kyselyn mukaan tyytyväisyys Nysse-liikenteeseen on kauttaaltaan parantunut: vuoden 2022 kyselyssä vastaavan ajankohdan yleisarvosana ratikkalinjoille oli 4,0 ja bussilinjoille sekä liityntälinjoille 3,9.

Tyytyväisimmät matkustajat olivat busseissa edellisvuoden tapaan yli 74-vuotiaat. Ratikan kyydissä tyytyväisimmät asiakkaat olivat nyt 45–64-vuotiaat, kun viime vuonna tyytyväisimmät olivat alle 25-vuotiaita.

Bussiliikenteessä parhaimman arvonsanan sai edelleen matkustamisen turvallisuuden tunne. Asteikolla 1–5 turvallisuuden tunne sai arvosanan 4,4, ja saman arvosanan sai nyt myös bussireitin sopiminen omiin tarpeisiin.

Vastaavasti ratikkaliikenteessä parhaimman tuloksen saivat kuljettajat, pysäkkien kunto ja turvallisuudentunne (4,7). Liityntäliikenteen bussilinjoilla istumapaikkojen määrä arvioitiin viime vuoden tapaan parhaimmaksi arvosanalla 4,6. 

Heikoimmat arvosanat Nysse-liikenteen käyttäjät antoivat edellisvuoden tapaan bussiliikenteen osalta aikataulussa pysymisestä (3,8) ja bussien siisteydestä (3,9). Ratikan käyttäjät puolestaan antoivat heikoimman arvosanan edellisvuoden tapaan istumapaikkojen riittävyydelle, 3,9. 

Yksi seurattavia tietoja on Nyssen palveluiden suositteluhalukkuus. Vastausten perusteella lasketaan NPS-indeksiluku (Net Promoter Score). Kyselyn mukaan tammi-kesäkuussa 2023 suositelluimpia Nysse-linjoja olivat ratikkalinjat 3 (NPS 74) ja 1 (NPS 73), bussilinja 2 Rauhaniemeen (NPS 55) ja liityntälinja 18 (NPS 64). Tulosta voidaan pitää erinomaisena, kun NPS on 40 tai suurempi.

Nyssen asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan kuukausittain. Yhteensä vastaajia on joka kuukausi noin 1 600. Vastaukset kerätään ratikoihin ja busseihin jalkautuen. Vuoden 2023 tammi-kesäkuussa Nysse keräsi busseista yhteensä 7 751 ja ratikoista 2 115 vastausta.  Vastaukset kerätään eri kellonaikoina ja vaihtelevissa kuormitustilanteissa. Nyssen kumppanina asiakaskokemustiedon keräämisessä on Roidu Oy.

Lue myös: