Raitiotien ajojohtimet on asennettu Niemenrannan ja Lentävänniemen alueille – Raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen tulee hakea suostumus

Raitiotien ajojohtimet on asennettu Niemenrannan ja Lentävänniemen alueille. Siihen liittyen raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen tarvitaan jatkossa Tampereen Raitiotie Oy:n suostumus. Tampereen Raitiotie Oy:hyn on oltava yhteydessä myös silloin, kun ajolankojen alta kuljetetaan yli 5 metriä korkeita erikoiskuljetuksia. Ajojohtimien säätötyöt jatkuvat loppuvuoteen ja myös ensi vuonna Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella tehdään raitiotietöitä.

Ajojohtimien asennus yöllä

Ajojohtimet ovat Niemenrannassa ja Lentävänniemessä uusi pysyvä elementti, joka taloyhtiöiden, ammattiautoilijoiden ja raskaan kaluston kuljettajien tulee jatkossa huomioida varsinkin kuljetuskorkeuden ja esimerkiksi mahdollisten julkisivuremonttien osalta. Ajojohtimien asennuskorkeus on 5 metriä, joten normaali raskas liikenne mahtuu tämän korkeuden alta hyvin, kun ajetaan hiabit ja lavat alhaalla. Erikoiskuljetusten osalta ajojohtimien korkeus tulee aina huomioida, ja erikoiskuljetuksissa noudatetaan myös niihin liittyvää muuta lupamenettelyä Tampereen kaupungin ja ELY:n kautta.

Työskenneltäessä tai sijoitettaessa väliaikaisia rakenteita/telineitä alle neljän (4) metrin etäisyydellä raitiotiejärjestelmään liittyvästä rakenteesta tai pysäkkialueesta, pitää tehtävälle toimenpiteelle hakea Tampereen Raitiotie Oy:n suostumus.

Raitiotiejärjestelmään liittyväksi rakenteeksi katsotaan seuraavat rakenteet:

  • Raitiotierata
  • Laitekaapit
  • Sähkönsyöttöasemat
  • Sähköratapylväät ja sähköradan kannatinrakenteet (ml. seinäkiinnitykset)

Mikäli työ tapahtuu 1,5 metrin etäisyydellä tai lähempänä ratajohdon jännitteisiä osia vaatii työ jännitekatkon. Tampereen Raitiotie Oy:hyn on oltava yhteydessä myös silloin, kun ajolankojen alta kuljetetaan yli 5 metriä korkeita erikoiskuljetuksia. Lisätietoa jännitekatkomenettelystä ja suostumushakemuksesta löytyy Tampereen Ratikan sivuilta.

Rakennusvaiheessa raitiotien ajojohtimet ovat jännitteettömät, mutta niiden testauksissa voidaan käyttää jännitteitä. Asennettuihin ajojohtimiin on aina suhtauduttava kuin ne olisivat jännitteellisiä ja ajojohdinten sähkönsyöttö tulee aina varmistaa Tampereen Raitiotien sähköradan valvomosta ajojohdinten lähellä työskenneltäessä. Lisäksi jännitteenkoettimella on varmistettava jännitteellisyys. Tampereen Raitiotie Oy tiedottaa vuoden 2024 aikana erikseen jännitteen kytkemisestä Federleynkadulle, Kehyskadulle, Lielahdenkadulle ja Halkoniemenkadulle.

Ajolangat tulee ottaa huomioon talvella lumia kuormatessa ja pudottaessa

Lumen kuormaus ja pudotus eivät vaadi luvitusta. Lumi on pudotettava katoilta siten, ettei se pudotessaan osu radan rakenteisiin. Erityistä huolellisuutta on noudatettava kiinteistöissä, joiden seiniin on kiinnitetty sähköradan kannatinrakenteita. Kannatinrakenteiden päälle ei saa pudottaa lunta vaurioiden välttämiseksi.

Lumia kuormattaessa on muistettava varoa yläpuolisia sähköratarakenteita vakavien vaara- ja vahinkotilanteiden välttämiseksi. Radan ajojohtimen nimelliskorkeus on 5,5 metriä, mutta esim. alikuluissa korkeus laskee paikoin alemmaksi.

Kiskonselästä mitattuna työkoneen tai -auton lisälaitteet eivät saa nousta yli 4 metrin korkeuteen. Työkoneen suojaetäisyys jännitteisen ajojohtimen alapuolella on 1,5 metrin (kuvassa vaihtoehto B).
Jos työkone kulkee kiskopyörillä ja siinä on käytössä nostokorkeuden rajoitin tai työn sähköturvallisuutta valvoo työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja, voidaan suojaetäisyys pienentää 0,5 metriin, eli puomit ja lisälaitteet saavat nousta 5 metrin korkeuteen kiskonselästä mitattuna (kuvassa vaihtoehto A).

Kuvateksti: Koneessa A on nostokorkeuden rajoitin ja koneessa B ei.
Koneessa A on nostokorkeuden rajoitin ja koneessa B ei.

Lumen kuormaus sähköradan rakenteiden alla on kielletty, ellei yllä mainittuja turvaetäisyyksiä voida noudattaa! Tällöin kuormaus on toteutettava esimerkiksi sivukadulla.

Lumen kuljetus ja väliaikainen varastointi

Raitiotien läheisyyteen (alle 4 metriä radan keskilinjasta) ei saa kasata yli 1,0 metrin korkuisia lumi- tai maakasoja. Risteysalueille tai ylityspaikkojen läheisyyteen ei saa tehdä yli 0,5 metrin kasoja.Lumikasat eivät saa lisätä sähköturvallisuusvaaraa muille liikkujille eikä aiheuttaa näkemäestettä liikenteelle.

Ajojohdin- tai sähkörataonnettomuudesta ilmoittaminen

Mahdollisesta sähkörataan liittyvästä onnettomuudesta tai vauriosta tulee ilmoittaa hätäkeskukseen (112).

Sähköratarakenteisiin, rikkoutuneisiin ja maassa oleviin ajojohtimiin sekä ajojohdinjärjestelmän osiin on pidettävä aina vähintään kahden (2) metrin etäisyys oman turvallisuuden vuoksi, ennen kuin alue on todettu jännitteettömäksi ja maadoitettu.

Lisätietoa:

www.tampereenratikka.fi/ammattilaisille/toihin-raitiotiealueen-laheisyyteen/  

Niina Uolamo
Sähköpäällikkö
Tampereen Raitiotie Oy
puh. 040 556 4064
niina.uolamo (at) tampereenraitiotie.fi

Antti Uotila
Ratapäällikkö
Tampereen Raitiotie Oy
puh. 050 567 5715
antti.uotila (at) tampereenraitiotie.fi

Lue myös: