Ratikan taide tuo maamerkin Vuohenojalle – maisemateoksen taidekilpailun voittaja on selvinnyt

Ratikan taide tuo maamerkin Vuohenojalle – maisemateoksen taidekilpailun voittaja on selvinnyt

 

Tampereen Vuohenojalle saadaan ensi kesänä uusi maisemateos. Teoksen toteuttajaa haettiin Ratikan taide -hankkeen avoimella kansainvälisellä kilpailulla, johon saatiin 114 ehdotusta. Kilpailun voitti ruotsalainen työryhmä Brrum, jonka muodostavat Cecilia Lundbäck, Ulrika Karlsson ja Veronica Skeppe. Teosta rahoittaa A.R.Winterin Muistosäätiö yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Ratikan taide -hanke avasi viime vuoden marraskuussa yhteistyössä Tampereen taidemuseon kanssa kansainvälisen taidekilpailun, jolla etsittiin tekijää tai tekijöitä toteuttamaan maisemateos Vuohenojalle, Tampereen raitiotien ja Hervannan valtaväylän varrelle. Kilpailu oli käynnissä maaliskuun lopulle. Kilpailuun saapuneiden ehdotusten määrä yllätti tuomariston positiivisesti.

  • On hienoa, että saimme näin paljon ehdotuksia ja kilpailu herätti kiinnostusta myös ulkomailla. Ilmeisesti tehtävä on olluthaasteellinen, sillä ehdotusten taso oli vaihteleva. 15 ehdokkaan kärki nousi kuitenkin esille selkeästi, kilpailun tuomariston puheenjohtaja Taina Myllyharju Tampereen taidemuseolta kertoo.

Kilpailun voittajaksi tuomaristo nosti ehdotuksen Fågelsträck – Navigation Figures, jonka takaa paljastui ruotsalainen työryhmä Brrum. Voittaja palkitaan 10 000 € palkinnolla ja neuvottelut toteutuksesta aloitetaan työryhmän kanssa. Voittajateos tulee näkymään niin raitiotien, viereisen kevyenliikenteen väylän kuin Hervannan valtaväylän käyttäjillekin. Tavoitteena on, että teos valmistuu jo kesällä 2021.

  • Voittajaehdotus ottaa hyvin haltuun koko annetun kilpailualueen ja sen eri katselusuunnat luoden paikkaan tavoitellun selkeän maamerkin. Teos toimii hyvin sekä läheltä katsottaessa että nopeasti ohi kuljettaessa. Valaistuksensa ansiosta teos on näyttävä eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Teoksen ajatus kommunikoinnista ja sen yhteys Hervantaan ja viestintäteknologiaan sekä vesistöreitteihin tuo siihen paikallista ja ajankohtaista temaattista syvyyttä. Teos hahmottuu heti taideteokseksi ja täyttää toimeksiannon edellytykset, Myllyharju luonnehtii.
Fågelsträck – Navigation Figures, Brrum
Fågelsträck – Navigation Figures, Brrum

Kilpailun toiselle sijalle nousi ehdotus Kestikievari, jonka takaa paljastui työpari arkkitehti Johanna Anttila ja kuvanveistäjä Pekka Jylhä. Ehdotus palkitaan 5000 € palkinnolla. Kolmannelle sijalle tuli ehdotus I don´t wanna grow up, jonka olivat tehneet taiteilijapari Teija ja Pekka Isorättyä. Heidät palkitaan 3000 € palkinnolla.

Kestikievari, Johanna Anttila ja Pekka Jylhä
I don´t wanna grow up, Teija ja Pekka Isorättyä

Kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi museonjohtaja Taina Myllyharju Tampereen taidemuseosta. Lisäksi palkintolautakuntaan kuuluivat Tampereen kaupungilta projektipäällikkö Antti Haukka, ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen ja apulaispormestari Jaakko Stenhäll, A.R. Winterin Muistosäätiöstä hallituksen jäsen Seppo Kovala sekä kolme Suomen Taiteilijaseuran nimeämää tuomarijäsentä Kaisa Berry, Minnan Kangasmaa ja Heli Ryhänen. Kilpailun työvaliokunnan muodostivat Taina Myllyharjun johdolla Kaisa Berry, Minna Kangasmaa ja Heli Ryhänen. Palkintolautakunnan ja työvaliokunnan sihteerinä toimi Heini Orell Frei Zimmer Oy:sta.

Lisää kuvia Ratikan taiteen kuvagalleriassa.

Ratikan taide -hanke. Tampereen Ratikka valjastaa taiteen osaksi matkustuskokemusta. Ratikan taiteen päämääränä on luoda laadukas ja ympäristön viihtyisyyttä parantava kokonaisuus sekä raitiotien rakentamisen että Ratikan toiminnan aikana. Tällä hetkellä 58 taitelijaa on osallistunut 17 taideprojektiin. Ratikan taiteen kokonaisuudesta vastaa Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelma. Toteutusta koordinoi Frei Zimmer Oy.

Lisätietoja: https://www.tampereenratikka.fi/ratikantaide

Jätetyt ehdotukset on noudettavista Tampereen taidemuseon infosta museon auki ollessa 3.8. saakka.

Lisätietoja:

Tampereen taidemuseo
Museonjohtaja
Taina Myllyharju
puhelin 040 801 6665

 

_____________

 

Tramway Art brings a landmark to Vuohenoja – the winner of the Vuohenoja Landscape Art Contest has been chosen

 

A new Tramway artwork will be revealed in Tampere’s Vuohenoja district next summer. The creator of the work was sought through an open international art competition of the Tramway Art project, for which 114 entries were received. The competition was won by the Swedish working group Brrum, consisting of Cecilia Lundbäck, Ulrika Karlsson and Veronica Skeppe. The artwork is funded by the A.R. Winter Memorial Foundation together with City of Tampere.

Last November, the Tramway Art project, in cooperation with the Tampere Art Museum, held an international art competition to find an artist or a working group to create a landscape work for Vuohenoja, along the Tampere tramway and the Hervanta highway. The competition ran until the end of March. The number of entries submitted to the competition was a positive surprise for the jury.

  • It is great that we received so many entries and the competition aroused interest abroad as well. Apparently, the task was challenging, as the level of proposals varied. However, there was unanimous agreement on the top of the 15 candidates , says the chairman of the competition jury Taina Myllyharju from the Tampere Art Museum.

“The Fågelsträck – Navigation Figures” by the Swedish working group Brrum was announced as the winner of the competition. The winner will be awarded a EUR 10,000 prize and talks about the implementation will continue with the working group. The winning work will be visible to users of the tramway, the adjacent light traffic route and the Hervanta highway. The goal is for the work to be completed in summer 2021.

  • The winning proposal will take over the entire competition area and take into account the different viewing directions, creating a clear landmark desired for the location. The artwork works well in its entirety, both when viewed up close and when passed by quickly. Thanks to its lighting, the artwork is impressive at different times of the day and different seasons. The artwork’s idea of communication and its connection to Hervanta and communication technology, as well as waterways, brings local and timely thematic depth. The work clearly looks like a work of art at a glance and fulfils the conditions of the commission, says Myllyharju.

The proposal “Kestikievari” by architect Johanna Anttila and sculptor Pekka Jylhä came in second place in the competition. The entry will be awarded a prize of EUR 5,000. Third place went to “I don’t wanna grow up”, an entry by the artist couple Teija and Pekka Isorättyä. They will be awarded a prize of EUR 3,000.

The prize committee of the competition was chaired by the Museum Director Taina Myllyharju from the Tampere Art Museum. In addition, the jury included Antti Haukka, project manager; Jyrki Lehtimäki, Environmental Planner; Hanna Montonen, Director of Urban Planning; and Jaakko Stenhäll, Deputy Mayor of the City of Tampere as well as Seppo Kovala, member of the board of the A.R. Winter Memorial Foundation and three members appointed by the Artists’ Association of Finland, Heli Ryhänen, Kaisa Berry and Minna Kangasmaa. The competition committee consisted of Taina Myllyharju, Minna Kangasmaa, Heli Ryhänen and Kaisa Berry. Secretary for prize committee and competition committee was Heini Orell, Frei Zimmer Oy.

More pictures in Tram art gallery.

In the Tramway Art project, Tampere Tramway harnesses art as part of the travel experience. The goal of Tramway Art is to create a high-quality and attractive living environment both during the construction of the tramway and when the tram traffic is in operation. Currently, 58 artists have participated in 17 art projects. The City of Tampere’s tramway development programme is responsible for the Tramway Art. The implementation is coordinated by Frei Zimmer Oy. Additional information: https://www.tampereenratikka.fi/ratikantaide

The proposals can be collected from Tampere art museum in opening hours till August 3rd.

More information:

Tampere Art Museum
Museum Director
Taina Myllyharju
Tel. + 358 (0)40 8016 665
Email: taina.myllyharju@tampere.fi

 

Vuohenoja landscape art competition_jury mintutes_FINAL

JURY_VUOHENOJAN MAISEMATEOKSEN TAIDEKILPAILU_LIITE1

JURY_VUOHENOJAN MAISEMATEOKSEN TAIDEKILPAILU_LIITE2_FINAL