Tampereen Ratikan toimintoja tutkittiin ruuhkatestillä – Tavoitteena entistä parempi matkustuskokemus myös ruuhka-aikoina

Tampereen Ratikka järjesti torstaina 30. maaliskuuta Hervannassa testin, jossa Ratikan toiminnallisuuksia tutkittiin ruuhkatilanteessa. Testi on osa Tampereen Ratikan älykkään kaupunkiliikkumisen Lyyli Living Lab-hanketta. Sen järjestivät Tampereen Raitiotie Oy, Nysse, VR, Škoda Group, ja tutkimusosapuolina mukana olivat Tampereen yliopisto sekä VTT.

Tampereen Ratikan ruuhkatesti
Tampereen Ratikan ruuhkatestissä oli hyvä tunnelma 30.3.2023. Kuva: Wille Nyyssönen/ Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen Ratikan ruuhkatestissä kerättiin tietoja matkustajalaskentajärjestelmästä, lippulaitteiden saavuttamisesta sekä matkustajakokemuksesta.

– Tavoitteenamme oli saada dataa matkustajalaskentajärjestelmämme tarkkuudesta sekä testata käytännössä ratikkamatkustamisen tilanteita täydessä vaunussa. Saamamme tiedon perusteella pystymme hakemaan yhdessä Ratikka-perheen toimijoiden ja yhteistyökumppaniemme kanssa ratkaisuita mm. lippulaitteiden sijoittelulle sekä asiakaskokemuksen parantamiselle, kun vaunut ovat täynnä, kehitysinsinööri Antti Haukka Tampereen Raitiotie Oy:stä kertoo.

Ruuhkatestin matkustajina toimi Tampereen yliopiston opiskelijoita sekä Nyssen testilaboratorio NysseLabin asiakkaita. Testi järjestettiin Tampereen Ratikan Lyyli-vaunussa, joka toimii sekä normaalissa liikennöinnissä, että Lyyli Living Lab-hankkeessa testiratikkana. Enimmillään Tampereen Ratikan vaunuihin mahtuu 264 matkustajaa. Testissä oli mukana noin 120 matkustajaa ja ruuhkatilanne toteutettiin sulkemalla yksi vaunun kolmesta moduulista. Matkustajat osallistuivat kolmelle testimatkalle, joista kussakin keskityttiin keräämään erilaisia tietoja.

Nysse keräsi testin avulla tietoa siitä, kuinka helpottaa vaunun lippulaitteiden käyttöä silloin, kun vaunu on todella täynnä.

– Testin ajaksi myös vaunun päätyoville asennettiin lippulaitteet, jotta pääsimme havainnoimaan todellisessa ruuhkatilanteessa, miten laitteiden lisääminen vaunuun vaikuttaa leimauksen onnistumiseen. Keräämiemme tietojen avulla pyrimme löytämään asiakaskokemuksen kipupisteet, jotta pääsemme miettimään ratkaisuja niihin, Nyssen asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen selventää.

Škoda tutki testeissä kehittämänsä tekoälyyn perustuvan matkustajalaskentajärjestelmän tarkkuutta erikoistilanteessa, jossa raitiovaunu täyttyy hyvin nopeasti matkustajista.

– Škoda on luonut älykkään matkustajalaskentajärjestelmän, joka laskee matkustajien määrän kussakin vaunumoduulissa pysäkkien välillä sekä kultakin pysäkiltä sisään nousseiden ja poistuneiden matkustajien määrän. Järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman tarkka matkustajavirtojen seuraaminen ja ennustaminen. Sen avulla varmistetaan kaluston optimaalinen käyttö, parannetaan matkustajakokemusta ja minimoidaan kuluja. Tulevaisuudessa voidaan tarjota myös suoraan matkustajille suunnattuja palveluita, mm. tietoa kunkin raitiovaunun ja moduulin täyttöasteesta, Škodan R&D Manager/ Digital Services Raine Moilanen valottaa.

VTT:n tutkimuksen tueksi testissä kerättiin sekä videomateriaalia raitiovaunusta että matkustajakokemustietoa kyselytutkimuksien osana. Näin saatavan datan avulla on tavoitteena kehittää menetelmiä matkustajakokemuksen ja tilan tunnelman mittaamiseen.

– VTT:n tavoitteena on kehittää ja evaluoida oikeassa ympäristössä erilaisia menetelmiä ihmisen käyttäytymisen ja kokemuksen etämittaamiseen. Tässä testissä kerätyn datan avulla lähdemme tutkimaan, miten julkisessa liikenteessä asiakaskokemusta ja matkustajien tunnelmaa voitaisiin analysoida liikennevälineeseen asennettavien anturiratkaisujen avulla sekä, miten tuotettua tietoa voitaisiin hyödyntää matkustajakokemuksen parantamiseksi, kertoo erikoistutkija Sari Järvinen VTT:ltä.

Testien onnistumisen varmistamiseksi testistä ei tiedotettu etukäteen.

Tampereen Ratikan ruuhkatesti
Tampereen Ratikan ruuhkatesti järjestettiin Hervannassa 30.3.2023. Kuva: Wille Nyyssönen/ Tampereen Raitiotie Oy
Tampereen Ratikan ruuhkatesti
Kuva: Wille Nyyssönen/ Tampereen Raitiotie Oy

Lisätietoja:

Antti Haukka
Kehitysinsinööri, Tampereen Raitiotie Oy
antti.haukka@tampereenraitiotie.fi
puh. 040 180 7096

Riikka Salkonen
Asiakkuuspäällikkö, Nysse
riikka.salkonen@nysse.fi
puh. 040 806 2123

Raine Moilanen
R&D Manager/ Digital Services, Škoda
raine.moilanen@skodagroup.com
puh. 044 423 0804

Sari Järvinen
Erikoistutkija, projektipäällikkö, VTT
sari.jarvinen@vtt.fi
puh. 040 512 9662

Teksti: Sari Mäkelä, Tampereen Raitiotie Oy

Lue myös: