Navigation Figures

Vuohenojan maisemateoksen Navigation Figures on suunnitellut ruotsalainen työryhmä Brrum, jonka muodostavat Cecilia Lundbäck, Ulrika Karlsson ja Veronica Skeppe. Teos näkyy raitiotien, viereisen kävely- ja pyöräilyväylän ja Hervannan valtaväylän käyttäjille.

Teoksen sijainti: Vuohenoja
Teoksen toteutus: Maalattu teräs, led-valot
Taiteilijat: Työryhmä Brrum eli Cecilia Lundbäck, Ulrika Karlsson ja Veronica Skeppe
Teos on valmistunut 10/2021

Teos koostuu metallisista pylväsrakenteista ja niiden päihin sijoitetuista valoista, jotka muodostavat kuvioita. Maantasolta ja yläpuolelta näyttäytyvä teos luo vaikutelman hohtavasta lintuparvesta, mutta vaikutelma muuttuu kun teosta katsotaan eri puolilta.

Teosta on rahoittanut A.R. Winterin Muistosäätiö ja on osa Tampereen Taidemuseon julkisen taiteen kokoelmaa.

Kun tutkit Navigation Figures -teosta eri suunnista, se muodostaa abstrakteja kuvioita riippuen siitä, mistä kulmasta sitä katsot.

Teoksen luonut työryhmä Brrum on tehnyt teoksesta pisteenyhdistystehtävän kolmesta eri näkökulmasta. Tulosta tehtävät, yhdistä viivat pisteestä pisteeseen ja arvaa, mistä suunnasta teosta kukin kuva on.